Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Download 1 to 12

Download 1 to 12

ચાલતી પટ્ટી

"sayari ni ramjat and Kavita ni sarvadi no aanand made by wallpapers by mv ""

7 Aug 2017

શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ

     શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ

(૧)  જેનો કોઇ આદિ નથી એવું – અનાદિ

(૨)  ઉત્તમ પુરુષ – પરુષોત્તમ

(૩) પ્રેમ આપનાર સ્ત્રી – પ઼ેમદા

(૪) ચંદ્ર  જેવા મુખવાળી સ્ત્રી – ચંદ઼મુખી

(૫) રાત્રે ખિલતું સફેદ કમળ – કુમુદ

(૬) જનો કોઇ અંત નથી અવું – અનંત

(૭) સર્વ વ્યાપેલું – સર્વવ્યાપી

(૮) કળી ન શકાય એવું – અકળ

(૯) નાટક ભજવવાનું મંચ – રગભૂમિ

(૧૦) કુમુદનાં ફૂલોની વેલી – કુમુદ્વતિ

(૧૧) વનની શોભા – વનશ્રી

(૧૨) અરધી ક્ષણ – ક્ષણાર્ધ

(૧૩) સંગીત કે નૃત્યમાં દેવાતો તાલ – ઠેક

(૧૪) પૂર્વે કદી ન હોય એવું – અપૂર્વ

(૧૫) દિશાઓના છેડા – દિગન્ત

(૧૬) મોટી પેટી – પટારો

(૧૭) ચંદરવો બાંધીને બનાવેલી બેઠક – માંડવો

(૧૮) સહન ન કરી શકાય એવું – અસહ્ય

(૧૯) પક્ષીઓને નાખવાનાં દાણ – ચણ

(૨૦) હર્ષ ભેર આવકાર આપવા – વધાવવો

(૨૧) આવવું અને જવું તે – આવાગમન

(૨૨) હવાનું આવરણ – વાતાવરણ

(૨૩) કમળની વેલ – કમલિની

(૨૪) જેનો કદી નાશ નથી થતો તેવો પરમાત્મા – અવિનાશી

(૨૫) નગરનો રહેવાસી – નાગર

(૨૬) આકરી કસોટી – અગ્નિ પરીક્ષા

(૨૭) ગરીબો પર દયા કરનાર પરમાત્મ – દીનદયાલ

(૨૮) વૃક્ષોને વીંટળાયેલી વેલ – તરૂલત્તા

(૨૯) અગાઉ કહૈલ ફરી કહેવું તે – પુનઃરુકિત

(૩૦) થાપીને બનાવેલી જાડી રોટલી – થપોલી

(૩!) દિવસના અંતે – દિનાન્તે

(૩૨) ઈશ્વરના ગુણગાનનું ભજન – સ્તુતિ

(૩૩) પંથ પર જનાર પ઼વાસી – પંથૌ

(૩૪) મનુષ્યોનો ન હોય અવો – અમાનુષી

(૩૫) પુત્રની પત્ની – પુત્રવધૂ

(૩૬) સામી વ્યકિતને પ઼ેમથી વશ કરવી તે – સંવનન

(૩૭) સારું કાર્ય – સત્કર્મ

(૩૮) દસવર્ષનો સમય ગાળો – દોયકો

(૩૯)  અનાથ બાળકોને આશ્રય આપતી સંસ્થા – અનાથાશ્રમ

(૪૦) નિશાનપર અચૂક લાગે તેવું  – રામબાણ

(૪૧) કીર્તિ મેળવવા માટે અપાતું દાન – કીર્તિદાન

(૪૨) અભ્યાસ સિવાયનું –અભ્યાસેત્તર

(૪૩) જૂદાં જૂદાં પાત્રોનો વેશધારણ કરનાર – બહુરૂપી

(૪૪) કાપડને રંરવાનું કામ કરનાર – રંગાટી

(૪૫) અત્યંત વસમો આઘાત – વજ્ ઘાત

(૪૬) થોડાક સમયમાટે કરેલો પડાવ – છાવણી

(૪૭) સમાધિમાં સ્થિર રહેનાર – સમાધિસ્થ

(૪૮) જેની ગણતરી ન થઇ શકે તેટલી – બેશુમાર

(૪૯) હાથનો ખભા અને કોણી વચ્ચેનો ભાગ – બાવડું

(૫૦) જમીનની અંદર ગયેલો દરિયાનો ફાંટો – ભૂશિર

(૫૧) પતિ અને પત્ની – દંપતી

(૫૨) જવાબદારી ના ભાન વિનાનું – બેજવાબદાર

(૫૩) તાવ માપવાનું સાધન- થર્મોમિટર

(૫૪) તૈલિય રંગોથી બનતું ચિત્ર – તૈલચિત્ર

(૫૫) બુઝતાં પહેલાં વધુ ઝબૂકતી જ્યોત – ઝબકજ્યોત

(૫૬) સત્યનો આગ઼હ રાખનાર – સત્યાગ઼હી

(૫૭) વ્યાજે નાણાં ધીરનાર – નાણાવટી

(૫૮) પૂરી તપાસ પછી નક્કી થતું મૂલ્ય- આકારણી

(૫૯) ઢોરને ખાવાનો ચારો – નીરણ

(૬૦) ઢોરના ખાધા પછીનો વધેલોચારો – ઓગાઠ

(૬૧) જે માતા શૌર્ય પણામાં માને છે તે – વીરમાતા

(૬૨) સુખ અને દુઃખની સ્થિતિ – તડકી છાંયડી

(૬૩) જાતે સેવા આપનાર – સ્વયંસેવક

(૬૪) લાંબી આવરદા વાળું –દીર્ધાયુષી

(૬૫) યાદગીરી રૂપે રચાયેલી ઈમારત – સ્મારક

(૬૬) હાથે લખાયેલી લખાણની પ઼ત- હસ્તપ઼ત

(૬૭) પગથી માથા સુધીનું – નખશીખ

(૬૮) હૈયું ફાટી જાય તેવું – હૈયાફાટ

(૬૯) દહીં વલોવી જે મળે તે – માખણ

(૭૦) દેશ ખાતર ખપી જનાર – શહીદ

(૭૧) પોતાના પ઼યત્નો થકી વિકાસ પામનાર –આપકર્મી

(૭૨) વજ઼ના પ઼હાર જેવો પ઼ચંડ ઘા થવો – વજ઼ઘાત

(૭૩) મોહ માયા પ઼ત્યે ધ્યાન ન આપનાર –વિરકૃત

(૭૪) નાના ભાળકોની સેના – વાનરસેના

(૭૫) ઘડાં નો નાનો અંશ ટુકડો – ઠીકરી

(૭૬) અગાઉ કદી ન થયું હોય તેવું – અપૂર્વ

(૭૭) પૃથ્વીના વાતાવરણને બગાડનાર – પ઼દૂષણ

(૭૮) યુદ્ધે ચડેલી વીર સ્ત્રી – રણચંડી

(૭૯) મનનાં વિચારોનું મંથન કરવું તે – મનોમંથન

(૮૦) ઘરનો આગળનો ભાગ – પરસાળ

(૮૧) શબ્દની ઉત્પતિ વિશેની જાણકારી – વ્યુત્પતિ

(૮૨) જેના હસ્તાક્ષર સુંદર હોય એવી વ્યક્તિ –ખુશનવીસી

(૮૩) દેશ છોડીને ચાલ્યા જવાની સજા – દેશનિકાલ

(૮૪) આરતીની જ્યોતની ધૂપ – આશકા

(૮૫) જેના વેરઝેરની અસર નાબુદ થાય એ દવા – મારણ

(૮૬) અત્યંત રમણીય છે તેવું – સુરમ્ય

(૮૭) જે કદી વૃધ્ધ ન થાય અને મૃત્યુ ન પામે તેવું – અજરામર

(૮૮) કાપડ માપવાની લોખંડની પટ્ટી –ગજ

(૮૯) કહી ન શકાય એવું – અકથ્ય

(૧૦૦) જેનો અંત ન આવે તેવું – અનંત

(૧૦૧) કારણ વિનાનું –નિષ્કારણ

(૧૦૨) વેદો અને સ્મૃતિગ઼ંથ – શ્રુતિ

(૧૦૩) દુઃખ આપનાર – દુઃખદ

(૧૦૪) મનને મોહિત કરે તેવું – મનમોહિત

(૧૦૫) ગુપ્ત રાખવા યોગ્ય – ગોપનીય

(૧૦૬) પાણીમાં સમાધી લેવી – જળસમાધી

(૧૦૭) ભજનગાનાર – ભજનિક

(૧૦૮) પાંદડાં ખખડાવાનો ધ્વનિ- પર્ણમર્મર

(૧૦૯) જેની ભીતરરસ ભરેલો હોય તેવું –રસગર્ભ

(૧૧૦) જ્યાંથી ત્રણ રસ્તાના ફાંટા પડતાં હોય તે જગ્યા – ત્રિભેટ

(૧૧૧) સ્વર્ગના ધન ભંડારનો અધ્યક્ષ દેવ – કુબેર

(૧૧૨) અમુક પ઼દેશ છોડીને ચાલ્યા જવાની સજા – તડીપાર

(૧૧૩) વનસ્પતિમાંથી બનતી દેશી દવા – જડીબુટ્ટી

(૧૧૪) ગાડાના પાંજરાને આધાર આપવા માટે મુકાતું આડું લાકડું – ખલવું

(૧૧૫) જયાં અનેક પ઼વાહો મણતા હોય તેવું સ્થળ – સંગમસ્થળ

(૧૧૬) પરમાત્મા એક અને અનેક અવું તત્વ દર્શન- શુધ્દ્વાદ્વૈત

(૧૧૭) ઓઝલમાં રહેતો રાણીવર્ગ – જનાનો

(૧૧૮) ફાઇલો,કાગળોને કપડાંમાં બાંધી બનાવેલી પોટલી – બસ્તો

(૧૧૯) વૃક્ષોની હારમાળા  – વનરાજિ

(૧૨૦) રૂચે નહિ એવું – અરૂચિકર

(૧૨૧) શરીરની રચનાનું વિજ્ઞાન – શરીરશાસ્ત્ર

(૧૨૨) શબને બાળવાની ક઼િયા – અંત્યક઼િયા

(૧૨૩) મળી ન શકે તેવું –અલભ્ય

(૧૨૪) હવામાં ઉડતા  ધૂળનો ગોટો – ડમરી

(૧૨૫) બાણ મારવામાં નિપૂર્ણ – બાણાવળી

(૧૨૬) કાગળનો વેપરી – કાગદી

(૧૨૭) રૂને પીંજવાનું કામ કરનાર –પીંજારો

(૧૨૮) દોરડા પર ચાલવાનો ખેલ કરનાર – બજાણિયો

(૧૨૯) બધા હક સાથે – અઘાટ

(૧૩૦) જેને કોઇ ઉપમા આપી ન શકા તેવું –અનુપમ

(૧૩૧) જેને સમજવાનું મુશ્કેલ હોય તેવું – દુર્બોધ

(૧૩૨) ઘર લીપવા માટે તૈયાર કરાતું છાણમાટીનું મિશ્રણ – ગાર

(૧૩૩) ઓકળીઓની ઊભી હાર – ઓરપો

(૧૩૪) વનનો છેવાડાનો ભાગ- વનાંચલ

(૧૩૫) સમાનજ્ઞાતિની વ્યકિત – જ્ઞાતિજન

(૧૩૬) દેવને ચડાવ્યા પછી ઉતારી લેવાયેલાં ફૂલો –નિર્માળ

(૧૩૭) પ઼યાસ વિનાનું –અનાયાસ

(૧૩૮) કોઇને ચાલ્યા જવું કહેવું તે – જાકારો

(૧૩૯) ધર્મમાં નિષ્ઠા ધરાવનાર – ધર્મનિષ્ઠ

(૧૪૦) યુદ્ધમાં સ્થિરરહેનાર – યુધિષ્ઠિર

(૧૪૧) ગુરુપાસેથી ખાસ કોઇ મંત્ર મેળવવો તે – મંત્રદિક્ષા

(૧૪૨) લોકંડ જેવું મજબુત – લોખંડી

(૧૪૩) ઘડતર કરનાર – ઘડવૈયો

(૧૪૪) નાની કળીઓ વાળી સાંકળ – સાંકળી

(૧૪૫) જૈન મંદિર – દેરાસર

(૧૪૬) એક હથ્થું અધિકાર – ઇજારો

(૧૪૭) ઘણા લોકોનો ભોગલે તેવો ચેપી રોગ – મરકી

(૧૪૮) એકજ ગુરુનાં શિષ્યો – ગુરુભાઇ

(૧૪૯) વૃક્ષોથી છવાયેલું – વૃક્ષાદિત

(૧૫૦) ગાયોના ઘણમાં રખાતો આખલો – ધણખુંટ

(૧૫૧) મૃત્યુ જેવી ભયાનક રાત્રી – યમરાત્રિ

(૧૫૨) રત્ન જેવી વીંટી – મણિમુદ્રા

(૧૫૩) રોગની ઓળખ –નિદાન

(૧૫૪) દરરોજના સમાચાર આપતું પત્ર – દૈનિકપત્ર

(૧૫૫) છાપરાના નળિયાં સંચનાર- ચારો

(૧૫૬) ભયથી મુકત વનવિસ્તાર – અભયારણ

(૧૫૭) હ્રદયનો કોમળ ભાગ- મર્મભાગ

(૧૫૮) અથડાવાથી તુટી જાય તેવું – બરડ

(૧૫૯) ઘેરઘેર ફરીને ભીક્ષા માંગવી તે – માધુકરી

(૧૬૧) બે પ઼ણીઓ વચ્ચેનું યુદ્ધ – સાઠમરી

(૧૬૨) કાપડનો વેપારી – દોશી

(૧૬૩) ઘરના જેવા ઘાટ સંબંધ – ઘરોબો

(૧૬૪) સદાયે હરિયાળો રહેતો પ઼દેશ – કચ્છ

(૧૬૫) રાજ્યની ખટપટમાં રહેનાર –મુત્સદી

(૧૬૬) જેનું એકપણ સંતાન મરી ન ગયું હોય તે સ્ત્રી – અખોવન

(૧૬૭) સાઠ વર્ષે ઉજવાતો ઉત્સવ- ષષ્ટીપૂર્તિ

(૧૬૮) જંગલમાં લાગતો અગ્નિ – દાવાનલ

(૧૬૯) રણમાં આવેલો હરિયાળો ભાગ- રણદ્વિપ

(૧૭૦) સમુદ્ર પરથી જતો માર્ગ – તરી

(૧૭૧) જમીન ઉપરનો માર્ગ –ખુશકી

(૧૭૨) જમીનમાં ગયેલો દરિયાનો ફાંટો –અખાત

(૧૭૨) કંકણ જેવો ગોળીકાર – વલય                  

(૧૭૩) સરખી ઉંમરની વ્યક્તિ – સમવ્યસ્ક

(૧૭૪) વગર પગારે સેવા આપનાર – માનાર્હ

(૧૭૫) અગાઉના પતિનું બાળક –આગળિયાત

(૧૭૬) પ઼ત્યેક્ષ દર્શન થાય તે – સાક્ષાત્કાર

(૧૭૭) સત્યને ટકાવી રાખનાર દેવી –ૠતંભરા

(૧૭૮) જેની પત્ની મૃત્યુ પામી હોય તેવો પુરુષ –વિધુર

(૧૭૯) જેનો પતિ મૃત્યુ પામી હોય તેવી સ્ત્રી –વિધવા

(૧૮૦) બ઼હ્મમાં લીન રહેનાર ૠર્ષિ –બ઼હ્મર્ષિ

(૧૮૧) અધિકારી આગળ રજૂ કરાતી હક્કીકત – કેફિયત

(૧૮૨) જેનું મુખ અંદર તરફ વળેલું હોય તેવું – અંતમુંખી

(૧૮૯) નવા વર્ષની ઉજાણી –ઝાયણી

(૧૯૦) જેની આની આરપાર જોઇ શકાય તેવું – પારદર્શક

(૧૯૧) જેનું તળિયુ ન હોત તેવું –અતળ

(૧૯૨) સભ્યતા બતાવવા કરાતો વર્તાવ –શિષ્ટાચાર

(૧૯૩) કદી પોતોના સ્થાનની ચળે નહિ એવા –અવિચળ

(૧૯૪) સહન ન થઈ શકે તેવું – અસહ્ય

(૧૯૫) યુધ્ધ કરવાની ઇચ્છાવાળો – યુયુત્સુ

(૧૯૬) બોલવા માટે પાડવામાં આવતી બૂમ – હાકલ

(૧૯૭) મોક્ષ મેળવવાની તીવ઼ ઈચ્છા ધરાવનાર – મુમુક્ષુ

(૧૯૮) નદીકાંઠાની રેતાળ જમીન – ભાઠોડ

(૧૯૯) દાન આપનાર – દાતા

(૨૦૦) છાતી ફરતે વીંટાળવાનું વસ્ત્ર – ઉત્તરીય

(૨૦૧) કલળ જેવું સુંદરમુખ – મુખારવિંદ

(૨૦૨) શબને ઓઢાડવાનું કપડું –કફન

(૨૦૩) મેળવવા માટે મુશ્કેલ હોય તેવું – દુર્લભ

(૨૦૪) ભેંસોનું ટોળું – ખાડું

(૨૦૫) સવારનો નાસ્તો –શિરામણ

(૨૦૬) બપોરનું ભોજન –રોંઢો

(૨૦૭) સાંજનું ભોજન –વાળું

(૨૦૮) એક સાથે જમવા માટે બેસતાં વ્યક્તિઓનો સમૂહ – પંગત

(૨૦૯) આજીવન કેદની સજા – જનમટીપ

(૨૧૦) સૂર્યની આસપાસ ફરતા ગ઼હોનો સમુહ – સૂર્યમંડળ

(૨૧૧) દઢ થઇ ગયેલા ખોટા ખ્યાલો –પૂર્વગ઼હો

(૨૧૨) રચના કરનાર –રચયિતા

(૨૧૩) ભોજન પછી ડાબા પડખે સૂવું તે –વામકુક્ષિ

(૨૧૪)  વખાણવા યોગ્ય –પ઼શંસનીય

(૨૧૫) બે જણા વચ્ચે ખેલાતું યુદ્ધ –દ્વંદયુદ્ધ

(૨૧૬) કોઇ પણ પદાર્થને છુટા પાડવું તે –પૃથ્થકરણ

(૨૧૭) જન્મમરણના ચક઼ાવામાંથી મુકતિ- મોક્ષ

(૨૧૮) અંગુઠા પાસેની પહેલી આંગળી –તર્જની

(૨૧૯) દરિયાના ખડકો પર બાંધવામાં આવતો મિનારો –દીવાદાંડી

(૨૨૦) એકબીજામાં મળી ગયેલું –ઓતપ઼ોત

(૨૨૧) આવકજાવકનો અંદાજ આપતો પત્ર –અંદાજપત્ર

(૨૨૨) મીઠું પકવવાની કયારી –અગર

(૨૨૩) ત્યજી દેવા યોગ્ય – ત્યાજય

(૨૨૪) અંતરને જાણનાર – અંતરયામી

(૨૨૫) જળમાં રહેનાર નાગ – જળશેષી

(૨૨૬) નદીની પહોળાઇનો વિસ્તાર –પટ

(૨૨૭) વાળની લટ- ઝુલ્ફ

(૨૨૮) ગાયની હત્યાકરનારું – ગોઝારું

(૨૨૯) માથાના વાળ – શિરકેશ

(૨૩૦) કવિઓનો સમૂહ- કવિવૃંદ

(૨૩૧) ચોવીસ ઈંચ જેટલું માપ – ગજ

(૨૩૨) સિપાઇ કે જેલરને રહેવામાટેની ઓરડીઓ – બરાક

(૨૩૩) વનમાં રહેનાર – વનવાસી

(૨૩૪) એક સરખો પહેરવેશ – ગણવેશ

(૨૩૫) પહેલી વખત બાળકના વાળ ઉતારવાની ક઼િયા – ચૌલકર્મ

(૨૩૬) ચોપટ રમવા માટેના સોગઠાં –પાસા

(૨૩૭) જાદુગરની માયાજાળ – ઈન્દ્રજાળ

(૨૩૮) વિધાની ઇચ્છાવાળો –વિદ્યાર્થી

(૨૩૯) લોઢાને ર્સ્પશ કરતાં સોનું બનાવે તે રત્ન –પારસમણી

(૨૪૦) મહત્વની ઇચ્છા- મહેચ્છા

(૨૪૧) લગભગ મરી ગયેલું – મૃતપ઼ાય

(242) ઉત્તમ એવું તીર્થ = તીર્થોત્તમ

(243) બાળક પ્રત્યેનો માં નો પ્રેમ = વાત્સલ્ય

(244) જે ભેદી ન શકાય તેવું = અભેદ/વજ્જરસમાણું

(245) સળગે ત્યારે  એક પ્રકારની સુગંધ આપે તે દ્રવ્ય = ધૂપ

 (246) ઉકેલી ન શકાય તે સમસ્યા = મડાગાંઠ

 (247) શંકા વિનાનું  = નિઃશંક

 (248) ગુણો વિનાનું = નિર્ગુણ

 (249) છાતીના રક્ષણમાટ.નું કવચ = વક્ષસ્ત્રાવ

 (250) અંતરની વૃતિ કે ભાવ = અંતર્ભાવ

 (251 ) જ્યાં પહોંચી ન શકાય તેવું = દુર્ગમ/અગમ્ય